basis point là gì

basis point là gì

Trong trường hợp như vậy thì có thể giao dịch ngoại hối miễn phí. Forex là một phần quan trọng của ngành tài chính quốc tế. Nếu bạn quan tâm đến Forex và đọc các phân tích hoặc bình luận, có lẽ bạn sẽ bắt đầu đề cập đến pip hoặc pips biểu thức. Giao […]

RoboMmarket nhận Giấy phép Labuan

RoboMmarket nhận Giấy phép Labuan

Một khoản phí hàng năm là 2.600 RM phải nộp 30 ngày sau ngày kỷ niệm hiến pháp để gia hạn đăng ký công ty thêm 12 tháng nữa. Nhà môi giới được đánh dấu thứ hai được gọi là UZMAN FX LLC ‘, công ty cũng tuyên bố sai về việc giữ đăng ký […]